Vyberte lokalitu pro doručení   Jazyk:    Měna:    
V košíku nemáte žádné položky

Ochrana osobních údajů Semic Trade, s.r.o. (GDPR)

Ochrana osobních údajů Semic Trade, s.r.o. (GDPR)

Obsah:

1)   Správce osobních údajů

2)   Získání informace o zpracování osobních údajů

3)   Přehled zpracovávaných osobních údajů

4)   Získání osobních údajů a účel jejich zpracování

5)   Doba uložení vašich osobních údajů

6)   Zasílání novinek a obchodních sdělení

7)   E-mailové dotazníky

8)   Přenos údajů

9)   Shromažďování údajů při využívání cookies

10)  Právo na přístup k osobním údajům, provádění oprav a mazání údajů

11)  Odkazy na jiné internetové stránky

 

1) Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů, a tedy subjektem rozhodujícím o účelech a způsobech zpracování vašich osobních údajů, je Semic Trade, s.r.o., se sídlem Volutová 2521/18, Praha 5, IČ:25070185, DIČ:CZ25070185, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C.47008 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“).

2) Získání informace o zpracování osobních údajů

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: privacy@semic.cz nebo písemně na adrese sídla správce.

3) Přehled zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

            Jméno a příjmení

            Adresa

            Telefonní číslo

            Emailová adresa

            Bankovní spojení, bankovní účet

            Přehled (historie) realizovaných nákupů

4) Získání osobních údajů a účel jejich zpracování

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro:

a) registraci uživatele v objednávkovém systému a zajištění obsluhy uživatele, včetně předložení nabídky výrobků a realizaci objednávek (což je v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno b) GDPR)

b) Odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy (což je v souladu s čl.6 odst.1 písmeno b) GDPR)

c) vyřizování stížností a reklamací (což je v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno c) GDPR)

d) řešení oprávněných zájmů v souvislosti s uzavřenou smlouvou o pojištění (což je v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno f) GDPR)

e) účely archivace (což je v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno c) GDPR)

f) statistické účely (což je v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno f) GDPR), kde oprávněným účelem správce je vlastnictví informací o statistikách aktivit, které provádíme, což nám umožňuje zdokonalovat námi provozované aktivity.

g) Kromě toho od nás vyžadují právní předpisy, abychom zpracovávali vaše údaje pro daňové účely a účely účetnictví.

5) Doba uložení vašich osobních údajů

Uchování a zpracování osobních údajů je po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

V případě zpracovávání údajů na základě souhlasu do doby jeho odvolání.

V případě zpracovávání údajů na základě oprávněného účelu správce do doby vznesení námitky.

6) Zasílání novinek a obchodních sdělení

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

7) E-mailové dotazníky

Vaši spokojenost s nákupem někdy zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků. Ty vám můžeme zasílat, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

8) Přenos údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány v rámci naší společnosti Semic Trade, s.r.o.. Vaše osobní údaje mohou být dále v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám. Jde o níže uvedené okruhy příjemců:

a) Naši dodavatelé pro zajištění logistiky (dodávka zboží a služeb) – plnění smlouvy.

b) Naši partneři pro zajištění kampaní, školení, registrace, reklamace a získání zpětné vazby pro vylepšení zboží a služeb poskytovaných našim zákazníkům – oprávněný zájem (vylepšení zboží a služeb).

c) Auditorské společnosti – plnění právní povinnosti.

d) IT společnosti – na základě oprávněného zájmu. Jedná se o outsourcing IT služeb a případný přístup k osobním údajům v rámci správy IT systémů.

e) Dodavatelé (výrobci) IT Produktů - v rámci reportingu jsou dodavatelům předávány informace (osobní údaje) o našich obchodních partnerech.

f) Orgány státní správy - daňové úřady, zdravotní pojišťovny, sociální pojišťovny, soudy, soudní exekutoři a podobně na základě plnění právní povinnosti.

g) provozovatelé platebních služeb nebo pojišťovny, s cílem vyřízení objednávek (tyto subjekty jsou povinny zachovat mlčenlivost o poskytnutých údajích klientů).

Každý subjekt/třetí stranu, které Vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem předáváme (pokud se nejedná o plnění právní povinnosti), zavazujeme smlouvou, která mimo jiné ustanovuje:

a) Povinnost chránit osobní údaje

b) Povinnost mlčenlivosti

c) Povinnost spolupráce při kontrole dodržování ustanovení GDPR

9) Shromažďování údajů při využívání cookies

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webových stránek www.semic.cz, www.semic.info, www.semic-shop.de, www.semic.at, www.semic.ch, www.semic.sk, www.semic-shop.hu, www.semic.ro, www.semic-shop.fr, www.semic.it. www.semic.pl, www.semic.ee, www.semic-shop.ru, www.semicshop.es, www.semic-shop.si, www.semic-shop.eu, www.semictrade.eu užívá na těchto webových stránkách soubory cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

b) Základní funkčnosti webových stránek.

1) Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

2) Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

3) Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

a) Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

10) Právo na přístup k osobním údajům, provádění oprav a mazání údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-          zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

-          vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

-          na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

-          požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-          na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

-          podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11) Odkazy na jiné internetové stránky

Internetový obchod prodávajícího může obsahovat odkazy na jiné stránky, které budou užitečné pro klienta a budou poskytovat informace. Společnost nenese odpovědnost za obsah těchto internetových stránek a politiku ochrany osobních údajů. Klient si musí být vědom rozdílů mezi těmito webovými stránkami a internetovým obchodem prodávajícího a pokaždé ověřit podle svých možností politiku internetových stránek, které jsou navštěvovány prostřednictvím odkazu.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souboru cookie.   Další informace